آیتگ! شبکه اجتماعی و جامعه مجازی ایرانیان نرم افزار چت و گفتگوی آنلاین آیتگ


لطفا کمی صبر کنید
ارسال درخواست دوستی

معرفی نامه

نامه ای خواهد رسید از ناکجاآباد اما برای تو. شاید قصه ای باشد از امید بی کران. تنها ایمان بیاور به وجود پستچی مهربان!!!


مشخصات کاربر

نام: آقای محمد علمی
تاریخ تولد: 1365/11/06
آخرین ورود: 1393/02/01 00:58:11
شهر: تهران
علایق:جدیدن میخواد عوض ش,

دوستان


این کاربر، نمایش لیست دوستان خود را خصوصی کرده است.

محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "گاهی وسط خــــــــــیابان!!!" را به اشتراک گذاشت:

1393/02/01 01:00:21


خاطـــــــــــرات بی هــــــــوا می آیند
گاهی وســـــــــط یک فــــــــــکر…
گاهی وسط خــــــــــیابان!!!
ســـــــــــردت میکنند؛ داغـــــــــت میکنند خاطـــــــــرات تمـــــــــام نمیشوند…
تمامـــــــــت میکنند

تشکر(11)    |    نظرات دیگران(0)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "باید دریایی بود..." را به اشتراک گذاشت:

1393/02/01 00:53:55


بایددریایی بود بایدرنگ دریابود اگررنگ دریاباشی رنگ خدامی شوی.                    
بایددریایی بود بادریاخوابید بادریابیدارشدوبادریانفس کشید.                            بایددریایی فکرکرد دریایی حرف زد دریایی نگاه کرد بایدهمچون دریاشوی باموج دلت بکوبی به دل ساحل باید خروشان باشی وبایدمثل دریادرعین بی قراری برای دیگران آرامش بخش باشی.

تشکر(13)    |    نظرات دیگران(2)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "خــــــــــــــــــــــــــــــــدا " را به اشتراک گذاشت:

1393/02/01 00:17:15


من دو چشم دارم و تورا نمی بینم . . .

نه تنها من بلکه هفت میلیــارد چشم تو را نمی بیند . . .

در کل چهـــــــــــــــــــــــــــــارده میلیارد چشــــــــم تو را نمی بیند . . .

پس تو چند چشـــــــــــــــــــم داری که که همه ما رو می بینی؟؟؟

خــــــــــــــــــــــــــــــــدا چهارده میلیارد چشم حتی نشانه هایت را نمی بینند . . .


تشکر(14)    |    نظرات دیگران(1)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "مرد..." را به اشتراک گذاشت:

1393/01/31 22:32:47
تشکر(18)    |    نظرات دیگران(5)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "هیچ حسی...!" را به اشتراک گذاشت:

1393/01/31 19:21:11
تشکر(10)    |    نظرات دیگران(5)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "خدافظ ....فعلا!!!" را به اشتراک گذاشت:

1393/01/31 16:17:23
تشکر(11)    |    نظرات دیگران(8)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی صوت "تقدیم به خودم " را به اشتراک گذاشت:

1393/01/31 15:50:11


خودم به خودم هدیه دادم !
دوستون دارم
م.علمی

تشکر(14)    |    نظرات دیگران(32)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "یکی هست..." را به اشتراک گذاشت:

1393/01/31 15:26:35


چیزی نگفتم اخه نخواستم غصه دلتو بگیره...!

تشکر(13)    |    نظرات دیگران(24)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "من از حالم..." را به اشتراک گذاشت:

1393/01/31 00:28:23
تشکر(8)    |    نظرات دیگران(9)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "میبینم میری و میبینی میرم" را به اشتراک گذاشت:

1393/01/30 03:19:52
تشکر(17)    |    نظرات دیگران(11)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "رابطه..." را به اشتراک گذاشت:

1393/01/30 02:13:02
تشکر(12)    |    نظرات دیگران(38)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "خودت خواستی...!!!" را به اشتراک گذاشت:

1393/01/29 21:37:20
تشکر(17)    |    نظرات دیگران(21)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "هر کسی دنبال خبر میگرده..." را به اشتراک گذاشت:

1393/01/29 13:06:40
تشکر(18)    |    نظرات دیگران(6)    |    اشتراک گذاری
محمد علمی

آقای محمد علمی عکس "خیلی چیزها هست ..." را به اشتراک گذاشت:

1393/01/29 13:04:37
تشکر(14)    |    نظرات دیگران(12)    |    اشتراک گذاری